Vežbe 04 (02.12.2013)

Zadatak 08: Rešiti diferencijalnu jednačinu kretanja za kosi hitac na koji osim sile teže deluje i otpor vazduha proporcionalan kvadratu brzine. (Knjga, str 39)

Rešenje:


Zadatak 09: Rešiti jednačinu kretanja LHO (zadatak 5, vežbe 2) primenom različitih numeričkih metoda.

Rešenje:

Imate pitanje ili komentar?