[prog] Vežbe 13

Zadaci (PDF)

Rešenja

 • Zadatak69 – Paskalov trougao
 • Zadatak70 – Rastojanje između tačaka
  • 70a – nizovi
  • 70b – structure
  • 70c – typedef structure
 • Zadatak71 – množenje matrica
 • Zadatak72 – Izračunati x+(x+x^2)+(x+x^2+x^3)+…
 • Zadatak73 – minimum i maksimum matrice
 • Zadatak74 – vertikalni hitac
  • 74a – štampanje na ekranu
  • 74b – snimanje u fajl
  • 74c – snimanje i čitanje fajla
  • 74d – čitanje komandne linije

Imate pitanje ili komentar?