Rođen u Nišu 20. februara 1981. godine. Gimnaziju “Svetozar Marković”, prirodno-matematički smer, završio 2000. godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisao studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Septembra 2010. godine odbranio diplomski rad pod nazivom “Inflatorni kosmološki modeli” i stekao zvanje diplomirani fizičar za opštu fiziku, sa prosečnom ocenom 9.13 tokom studija i ocenom 10 na diplomskom. Tokom studija regulisao vojni rok.

Doktorske studije fizike upisao školske 2010/2011 godine na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Nakon izbora u zvanje istraživač-pripravnik od januara 2011. godine angažovan na projektu Ministarstva prosvete i nauke broj 176021 (“Vidljiva i nevidljiva materija u bliskim galaksijama”). Od školske 2011/2012 angažovan za izvođenje vežbi iz predmeta Numeričke metode u fizici, Programski paketi u fizici i Vizuelna kvantna teorija na Departmanu za fiziku PMF-a. Od školske 2015/2016 angažovan i na izvođenju vežbi iz predmeta Programiranje u fizici.

Učestvovao u realizaciji međunarodnih projekata ICTP PRJ-09 “Cosmology and Strings” i UNESCO projekata AFC 09-50 4500085387 (2009-2010), 4500095012 (2010-2011), AFC 11-18 n.: 4500143843 (2011-2012) i CFS 13-10 n.: 45000194266 (2013).

Učesnik nekoliko škola u Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu: ICTP-ITU School and Workshop on New Perspective in Wireless Networking (2008), Summer School on Cosmology (2010, 2012), Summer School on Particle Physics (2011). Učestvovao na konferencijama fizičara u Temišvaru (TIM2011 i TIM2012) i XII Kongresu fizičara u Vrnjačkoj Banji (2013). Od novembra 2010. do januara 2011. boravio na usavršavanju u Minhenu u okviru Projekta naučne razmene (22.308 F 5-V0134.S9/5/5), između Katedre za Teorijsku fiziku PMF Niš sa jedne strane i Katedre za Teoriju struna i Matematičku fiziku Univerziteta Ludwig-Maximilians-Universitat (LMU)/Institut MPI iz Minhena sa druge strane.

Bavi se istraživanjima vezanim za dinamiku tahionskih polja inflatornih modela i kvantnu kosmologiju. Učestvovao sa radom na više međunarodnih i nacionalnih konferencija.

Član lokalnog organizacionog komiteta naučnih skupova: BW2005, BW2007, SSCP2009, BSI2011, BW2013. Od 2005. godine sistem-administrator i webmaster portala SEENET-MTP mreže na PMF-u.

Jedan od autora i realizatora programa „Sa krova do zvezda“ (q105279-1) – akreditovanog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/15 i 2015/16. godinu.

Sekretar Društva fizičara Niš, član Društva fizičara Srbije i potpredsednik Astronomskog društva “Alfa”. Saradnik naučno-popularnog portala “Astronomski magazin” i časopisa “Popular Science”, srpsko izdanje.

Aktivno radi u oblasti promocije nauke i (internet) novinarstva. Održao oko 40 naučno-popularnih predavanja i autor više od 150 naučno-popularnih tekstova za različite sajtove i internet portale. Od 2007. godine autor i urednik sajta “Svet nauke”, sajta za promociju i popularizaciju nauke.

Učestvovao u relaizaciji projekta “Astronomija iz fotelje” (2012/13 godina), u okviru programa “Pokreni se za budućnost” pod pokroviteljstvom kompanije Philip Morris Operations a.d. Realizacijom ovog programa izgrađena je i opremljena astronomska opservatorija na krovu fakulteta. Član tima koji realizuje projekat “Ekološka rasveta” (2013/14 godina), takođe u okviru programa “Pokreni se za budućnost”.

Napredan nivo poznavanja različitih oblasti rada na računaru, prvenstveno administracija i održavanje servera (odlično poznavanje Linux operativnog sistema). Napredno poznavanje kancelarijskih paketa (obrada teksta, rad sa tebalama i prezentacijama) i paketa za rad sa vektorskom i rasterskom grafikom (obrada fotografija i priprema za štampu). Napredno poznavanje alata za izradu i administraciju internet sajtova, programskog jezika PHP i rada sa MySQL bazama podataka. Dobro poznavanje programskih jezika C/C++ i Pascal, osnovno poznavanje: Fortran i Python. Napredni nivo rada u programskim paketima za analitičko i numeričko izračunavanje u fizici i tehnici (Octave, FreeMat, Wolfram Mathematica, Maple, Cactus Code, GRtensor).

Učestvovao u osnivanju i učestvuje u radu Laboratorije za računarsku fiziku na PMF-u.