Astrofizika (Biologija)Školska 2017/18

Vežba 2 i 3

Zadatak 2: Radio astronomija pulsara (ili ovde) Zadatak 3: Spektralna klasifikacija zvezda (ili ovde) Ove vežbe radite u programu VIREO koji možete preuzeti sa zvaničnog sajta ili ovde. Uputstva za program i sve vežbe možete pronaći ovde ili uz svaku vežbu posebno. U zadatktu 2 izmeriti rastojanje za 2-3 različita pulsara. Za svaki pulsar koristiti više različitih parova impusla – …

InformatikaŠkolska 2017/18

Koliko znamo MS Word?

Materijal za vežbu: Konačna verzija fajla (PDF) Tekst (txt) Slika 1 (JPG), opis (TXT) Slika 2 Zadatak: svako od vas treba da pripremi po jedan fajl na osnovu primera datog u PDF fajlu. Nakon toga pojedinačne fajlove (bar 3, ili više) spojiti u zajednički fajl, ubaciti sadržaj i indeks imena poređanih po prezimenima po azbučnom redu 🙂 Tekst i slike …