Astrofizika (Biologija)Školska 2017/18

Vežba 2 i 3

Zadatak 2: Radio astronomija pulsara (ili ovde) Zadatak 3: Spektralna klasifikacija zvezda (ili ovde) Ove vežbe radite u programu VIREO koji možete preuzeti sa zvaničnog sajta ili ovde. Uputstva za program i sve vežbe možete pronaći ovde ili uz svaku vežbu posebno. U zadatktu 2 izmeriti rastojanje za 2-3 različita pulsara. Za svaki pulsar koristiti više različitih parova impusla – …