Milan Milošević

O životu, univerzumu i svemu ostalom

Category: Predavanja (Page 1 of 11)

Nukleosinteza u zvezdama

Tachyon inflation in DBI and RSII context

Sunce – zvezda iz komšiluka

Kompjuterski softver i simulacije u nastavi fizike

Pedavanje je održano na akreditovanom seminaru “Sa krova do zvezda” za nastavnike. Seminar je održan na PMF-u u Nišu, 4. i 5. decembra 2015. godine, a organizator je bilo Društvo fizičara Niš.

Fizika Sunca

Pedavanje je održano na akreditovanom seminaru “Sa krova do zvezda” za nastavnike. Seminar je održan na PMF-u u Nišu, 4. i 5. decembra 2015. godine, a organizator je bilo Društvo fizičara Niš.

Page 1 of 11

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén