Nauka

Inflatorni kosmološki modeli: svet na brani i tahionska inflacija

Predavanje održano 28. februara na Matematičkom institutu SANU, u okviru Seminara za teoriju gravitacije i kosmologiju. Inflatorni kosmološki modeli: svet na brani i tahionska inflacija from Milan Milosevic Apstrakt: Početkom 80-tih godina XX veka brojni naučnici, predložili su proširenje Standardnog kosmološkog modela teorijom inflacije. Prema ovoj teoriji svemir je u ranoj fazi prošao kroz kratkotrajnu fazu ubrzanog, inflatornog, eksponencijalnog širenja, …

Modeliranje u fizici (GSM)Školska 2017/18

Metod gađanja

U prezentaciji se nalaze metod polovljenja intervala i metod sečice koji se primenjuju za približno rešavanje jednačina. Na kraju prezentacije je metod gađanja koji se koristi za rešavanje diferencijalnih jednačina sa poznatim graničnim uslovima. Preuzmite prezentaciju (PDF) Primeri: Metod polovljenja intervala funkcija sa rekurzijom funkcija bez rekurzije Metod sečince Metod gađanja (jednačina provođenja)