Nauka

Invision power. Visual design of Forum. Demo

ERASMUS+ PROJECT NETCHEM: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education Brno University of Technology, Brno, Czech Republic (03-06 September 2018) Invision power. Visual design of Forum. Demo from Milan Milosevic

Nauka

Inflatorni kosmološki modeli: svet na brani i tahionska inflacija

Predavanje održano 28. februara na Matematičkom institutu SANU, u okviru Seminara za teoriju gravitacije i kosmologiju. Inflatorni kosmološki modeli: svet na brani i tahionska inflacija from Milan Milosevic Apstrakt: Početkom 80-tih godina XX veka brojni naučnici, predložili su proširenje Standardnog kosmološkog modela teorijom inflacije. Prema ovoj teoriji svemir je u ranoj fazi prošao kroz kratkotrajnu fazu ubrzanog, inflatornog, eksponencijalnog širenja, …