Popularna nauka

Fizika Sunca

Pedavanje je održano na akreditovanom seminaru “Sa krova do zvezda” za nastavnike. Seminar je održan na PMF-u u Nišu, 4. i 5. decembra 2015. godine, a organizator je bilo Društvo fizičara Niš. Fizika sunca from Milan Milosevic