Popularna nauka

Fizika mobilnog telefona

Predavanje održano 20. aprila 2019. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, u okviru programa Smotre najboljih radova prijavljenih na Konkurs za učenike srednjih škola „Mobilni telefon u fizičkom eksperimentu“ . Fizika mobilnog telefona from Milan Milošević