Popularization of (astro)Physics in South-Eastern Serbia

Predavanje održano 4. novembra na drugoj nacionalnoj konferenciji The Community for Science Education” – STEM – partnership for quality (CNCES 2017), koja je od 2. do 5. novembra 2017. godine održana u Bukureštu (Rumunija).

Imate pitanje ili komentar?